Vodič kroz proračun Grada Malog Lošinja za 2016. godinu

Upoznajte se detaljnije sa izgledom proračuna Grada Malog Lošinja i kroz naš "Vodič kroz proračun". Iako se radi o proračunu za 2016. godinu, korisno je razmotriti njegovu strukturu, budući se odnosi među stavkama uglavnom tek neznatno mijenjaju.

Kako biste povećali dokument, kliknite na ikonu koja će se pojaviti kada pokazivač miša postavite nad dokument. Vodič možete i preuzeti na svoje računalo kliknete li na ikonu .